Xưởng Sản Xuất lông Mi Giả

Chuyên: Gia công & sản xuất các loại lông mi giả. Lông mi fan, mi khay, mi lông chồn.

Sản Xuất Các Loại Lông Mi Fan

Fan Đính Đá // Fan Sẵn // Fan Dán Khay 

Eyelashes-vn sản xuất các loại lông mi fan sẵn đủ size, đủ độ cong B C CC D.. Nhận gia công & sản xuất các loại lông mi với đơn hàng số lượng. Sản xuất lông mi theo thương hiệu riêng.

Sản Xuất Lông Mi Khay Cao Cấp

12Line // 16Line // Hoa Hồng Đen // Màu – Ombre

Eyelashes-vn sản xuất các loại lông mi khay. Mi khay volume, mi khay classic. mi khay hoa hồng đen.. Nhận gia công & sản xuất các loại lông mi khay theo số lượng. Sản xuất mi khay theo thương hiệu riêng. Giá từ 25k

Sản Xuất Mi Lông Chồn 3D

Chồn 3d / Chồn 25mm/ Chồn 16mm

Eyelashes-vn sản xuất các loại lông mi chồn 3d. Lông mi chồn 25mm, mi chồn 16mm. mi chồn 22mm.. Nhận gia công & sản xuất các loại lông mi chồn  theo số lượng. Sản xuất mi khay theo thương hiệu riêng. Giá tốt nhất

Sản Xuất Lông Mi Chùm – Mi Bụi

mi chùm – mi bụi

Eyelashes-vn sản xuất các loại lông mi chùm. .. Nhận gia công & sản xuất các loại lông mi chùm theo số lượng. Sản xuất mi chùm theo thương hiệu riêng. Giá từ 90k

Liên Hệ Với Sản Xuất Lông Mi

Quý khách hàng cần gia công đơn hàng số lượng lớn các loại lông mi vui lòng liên hệ trực tiếp qua Zalo/Whatsapp: 0963505008. Hoặc địa chỉ email: sanxuatlongmi@gmail.com

Gửi Email