Hiển thị tất cả 7 kết quả

1. Nguyên Liệu Làm Mi Giả

Keo 2 Mặt

Kéo Cắt Mi Giả

Keo Nhiệt

Khuôn Làm Lông Mi

Nguyên Liệu Làm Mi Giả

300.000

Nhíp Gắp Lông Mi

Tóc Làm Lông Mi


Nguyên Liệu Làm Mi Giả Gồm Có Những Gì

  • Băng Keo 2 Mặt
  • Băng Keo Nhiệt
  • Kéo Cắt Chân Mi
  • Khuôn Làm Mi Giả
  • Nhíp Làm Mi Giả
  • Tóc Làm Mi Giả

Nguyên Liệu Làm Mi Fan Sẵn:

Nguyên Liệu Làm Mi Khay:

Nguyên Liệu Làm Mi Lông Chồn: